Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Kang Min Hye

  6 tháng trước

  Cố gắng trả lời câu “Quốc gia nào có từ lâu đời nhất thế giới?”. Không có câu trả lời đúng cho câu hỏi này, nhưng tôi đã cố gắng đưa ra những ứng viên niềm năng và ý kiến cá nhân của mình về quốc gia lâu đời nhất.

  Tôi hy vọng bạn sẽ thích video này, rất mong nhận được ý kiến của các bạn về đất nước lâu đời nhất thế giới!

  Âm nhạc: 'Silver Flame' - Kevin MacLeod (http://incompetech.com/music/royalty-...)

  Được cấp phép bởi Creative Commons: Attribution 3.0

  http://creativecommons.org/licenses/b...

  ----------------

  An attempt to answer the question "What's the oldest country in the world?". This question has no correct answer, but I try to suggest some potential candidates and then finally give my opinion as to which is the oldest. I hope you enjoy the video, feel free to leave your opinion as to the world's oldest country! Music: 'Silver Flame' - Kevin MacLeod (http://incompetech.com/music/royalty-...) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 http://creativecommons.org/licenses/b...

  179 người xem


  Bình luận (0)