Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Mốc Lệ

  6 tháng trước

  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người đều đột nhiên thành người ăn chay?

  Trở thành người ăn chay trong vòng 21 ngày: https://www.youtube.com/watch?v=9iQKLSw15WM

  Theo dõi để có thể xem nhiều hơn: http://bit.ly/asapsci

  Được việc bởi Tyler Irving, Mitchell Moffit và Gregory Brown Sách ASASPCIENCE: http://asapscience.com/book/

  Hãy theo dõi chúng tôi trên Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit

  Clickable: http://bit.ly/16F1jeC and http://bit.ly/15J7ube

  AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/ Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE Tumblr: http://asapscience.tumblr.com Vine: Search "AsapSCIENCE" on vine! SNAPCHAT 'whalewatchmeplz' and 'pixelmitch' ---------------------------------------------------------------------

  Created by Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) and Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz). Send us stuff! ASAPSCIENCE INC. P.O. Box 93, Toronto P Toronto, ON, M5S2S6 Further Reading / Sources: http://www.slate.com/articles/health_... http://www.nationalgeographic.com/foo... https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetar... http://faostat3.fao.org/home/E http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/... http://www.un.org/en/events/desertifi... http://www.fao.org/ag/againfo/resourc... http://www3.epa.gov/climatechange/ghg... http://dels.nas.edu/resources/static-... http://www.unep.org/resourcepanel/Por... http://waterfootprint.org/media/downl... http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/p... http://www.nature.com/news/humans-are...

  What if everyone became a vegetarian right now? Becoming Vegetarian for 21 Days: https://youtu.be/9iQKLSw15WM Subscribe for more: http://bit.ly/asapsci Written by Tyler Irving, Mitchell Moffit and Gregory Brown GET THE ASAPSCIENCE BOOK: http://asapscience.com/book/ FOLLOW US! Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit Clickable: http://bit.ly/16F1jeC and http://bit.ly/15J7ube AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/ Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE Tumblr: http://asapscience.tumblr.com Vine: Search "AsapSCIENCE" on vine! SNAPCHAT 'whalewatchmeplz' and 'pixelmitch' Created by Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) and Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz). Send us stuff! ASAPSCIENCE INC. P.O. Box 93, Toronto P Toronto, ON, M5S2S6 Further Reading / Sources: http://www.slate.com/articles/health_... http://www.nationalgeographic.com/foo... https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetar... http://faostat3.fao.org/home/E http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/... http://www.un.org/en/events/desertifi... http://www.fao.org/ag/againfo/resourc... http://www3.epa.gov/climatechange/ghg... http://dels.nas.edu/resources/static-... http://www.unep.org/resourcepanel/Por... http://waterfootprint.org/media/downl... http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/p... http://www.nature.com/news/humans-are...

  208 người xem


  Bình luận (0)