Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hãy Ngưng Ngay Những Giọng Nói Chỉ Trích Từ Bên Trong Bản Thân Mình!

Bên trong mỗi người luôn tồn tại một giọng nói chỉ trích mọi lỗi lầm của bản thân. Để kiểm soát tác hại gây ra bởi nó, cùng đọc bài viết dưới đây nhé! Trong nhận thức của mỗi cá nhân đều tồn tại hai giọng nói: một để tự khích lệ và một để tự chỉ trích. Cả hai giọng nói này đều có vai trò nhất định của nó. Giọng nói khích lệ (inner nurturer) sẽ khơi dậy lòng trắc ẩn và động viên bạn từ bên trong, trong khi giọng nói chỉ trích (inner critic), theo mức độ nào đó sẽ giúp bạn nhận ra các sai phạm của mình để sửa chữa chúng.

66 người xem


Bình luận (0)