Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Ba Kiểu Cơm Mà Người Ta Mời Mọc Đến Mấy Cũng Cố Gắng Tránh Xa, Nuốt Miếng Nào Là Lỗ Miếng Đó

Ngày nay, trong đời sống kinh tế thị trường đầy rẫy sự cạnh tranh, chỉ một quyết sách sai lầm cũng có thể táng gia bại sản, đánh mất cả cơ nghiệp, người ta lại càng phải cẩn trọng hơn từng lời ăn tiếng nói, đặc biệt là những bữa cơm được người khác nhiệt tình mời mọc để tránh gặp họa. Trong đó, nếu gặp 3 kiểu mời cơm sau đây, chúng ta nhất định phải tránh xa và cẩn trọng.

139 người xem


Bình luận (0)