Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Vân

  6 tháng trước

  Ủng hộ Wendover Productions trên Patreon: https://www.patreon.com/wendoverprodu... Youtube: http://www.YouTube.com/WendoverProduc... Twitter: http://www.Twitter.com/WendoverPro Email: [email protected] Reddit: http://Reddit.com/r/WendoverProductions Hình họa bởi Josh Sherrington (https://www.youtube.com/heliosphere) Âm thanh bởi Graham Haerther (http://www.Haerther.net)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Support Wendover Productions on Patreon: https://www.patreon.com/wendoverprodu...

  Youtube: http://www.YouTube.com/WendoverProduc... Twitter: http://www.Twitter.com/WendoverPro Email: [email protected] Reddit: http://Reddit.com/r/WendoverProductions Animation by Josh Sherrington (https://www.youtube.com/heliosphere) Sound by Graham Haerther (http://www.Haerther.net)

  105 người xem


  Bình luận (0)