Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Lê Hằng

  6 tháng trước

  Nhuững hình phạt nào dã man nhất trong lịch sử? Hôm nay hãy cùng nhau khám phá những hình thức tra tấn tàn bạo nhất tiếp theo mà con người từng phải chịu đựng trong phần 2 của seri Những Hình Phạt Dã Man Nhất Trong Lịch Sử Loài Người.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  What were the worst punishments in the history? Today we've prepared a part two of our list of some of the worst punishments that were ever inflicted upon people! Get ready for Part 2

  164 người xem


  Bình luận (0)