Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Mốc Lệ

  7 tháng trước

  Chúng ta đều đã nghe tin tức về việc Vương Quốc Anh đã bỏ phiếu để rời khỏi Liên Minh Châu Âu. Trong video này chúng tôi sẽ nghiên cứu những dữ liệu và tìm kiếm một vài khả năng sẽ xảy đến với quốc gia này trong tương lai. Một vài sự thật quan trọng đã bị bỏ qua vì lợi ích, như là sự thật rằng thế hệ trẻ có xu hướng bỏ phiếu rời đi và những thế hệ lớn hơn có xu hướng bỏ phiếu ở lại.

  Như được đề cập đến, tôi hy vọng mọi người sẽ thích video này. Đây không phải là cái nhìn vào mặt này hay mặt kia của vấn đề, mà chỉ là việc khảo sát những dữ liệu và một số khả năng thú vị sẽ xảy ra trong tương lai

  Nhạc: Intense and Upbeat Electronic Trailer Music ♪♬ - Black Heat

  Tác giả: Ross Bugden

  Liên kết đến video: https://www.youtube.com/watch?v=mhqnK65AZmM

  Liên kết đến kênh: https://www.youtube.com/channel/UCQKGLOK2FqmVgVwYferltKQ

  ----------------------------------------------------------

  We've all heard the news that the UK has voted to leave the European Union. In this video we will be looking at the data and exploring a few possibilities of what could happen to the country in the future. A few crucial facts were left out for the sake of brevity, such as the fact that the younger generations tended to vote more heavily for remaining and the older generations tended to vote more in favor of leaving. That being said, I hope that everybody enjoys this video. It is not intended to be one sided one way or the other, it is just an exploration of data and some interesting future possibilities. Cheers everybody! Music: Intense and Upbeat Electronic Trailer Music ♪♬ - Black Heat Author: Ross Bugden Link to Video: https://www.youtube.com/watch?v=mhqnK...

  Link to Channel: https://www.youtube.com/channel/UCQKG...
  99 người xem


  Bình luận (0)