Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Gần đây bạn đã chia tay với người ấy và tự hỏi liệu tình yêu là có thật? Bạn đang tìm cách đóng cửa tâm hồn và dường như bạn không thể tiếp tục vì bạn không chắc liệu mọi thứ có phải là lời nói dối hay không? Trong video này, chúng tôi bao gồm các dấu hiệu có thể cho thấy bạn hoặc người ấy thực sự đang yêu.


Hãy giúp chúng tôi dịch phụ đề sang ngôn ngữ của bạn: 

https://www.youtube.com/channel/UCkJE... 

 

Danh đề:

Kịch bản: Elliot Figueira

VO: Micah Jao - https://www.youtube.com/channel/UC4Vw...

Hoạt họa: Awesome Kick - https://www.youtube.com/channel/UCj8t...

Quản lý kênh Youtube: Cindy Cheong


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Did you recently break up with a partner and wonder if the love was real? Are you looking for closure, and you can't seem to move on because you aren't sure if everything was a lie or not? In this video, we cover possible signs that you or your partner were actually in love.


Help us with CC translations in your language:

https://www.youtube.com/channel/UCkJE...


Credits:

Script Writer: Elliot Figueira

VO: Micah Jao - https://www.youtube.com/channel/UC4Vw...

Animator: Awesome Kick - https://www.youtube.com/channel/UCj8t...

YouTube Manager: Cindy Cheong  

3,024 người xem


Bình luận (0)