Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Nếu muốn làm việc có năng suất và hiệu quả hằng ngày, thì bạn cần học tập theo thói quen của những người làm việc có hiệu quả và thói quen của những người thành công. Video này dựa trên cuốn sách "Thói Quen Làm Việc Hiệu Quả" của tác giả Brendon Burchard, trong đó ông liệt kê sáu thói quen của những người làm việc có hiệu quả. Bạn cũng có thể trở nên thành công và làm việc có năng suất hơn nếu áp dụng thực hiện những thói quen hiệu suất cao này, bởi nhiều người thành công đều có những thói quen này. Cuối video, bạn sẽ biết được thói quen của những người thành công, và bạn có thể thay đổi được cuộc sống của mình hay không là do chính bản thân bạn. Hãy xem video vui vẻ!

  -----------------------------------------------

  If you want to learn how to be productive and as effective as you can be every single day, then you need to learn about high performance habits, and the habits of successful people. This video is based on the book "High Performance Habits" by author Brendon Burchard, in which he lists six habits of high performers. You can also become more successful and productive if you adopt these high performance habits, because many highly successful people have these habits. By the end of the video you will get to know the habits of successful people, and it's up to you whether or not you will make a change in your life. Enjoy!

  437 người xem


  Bình luận (0)