Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Nhi Trầnn

  5 tháng trước

  Cách mà Warren Buffet đầu tư:https://www.youtube.com/watch?v=NdBzE...
  Việc đầu tư cho người mới bắt đầu: https://www.youtube.com/watch?v=Z-VRW...
  Đầu tư vào cổ phiếu cho người mới bắt đầu:https://www.youtube.com/watch?v=YEkpP...
  Để có nhiều nội dung hấp dẫn hơn!

  ----------------------------

  357 người xem


  Bình luận (0)