Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Trần Thùy Dương

  7 tháng trước

  200 người đầu tiên truy cập sẽ được giảm giá phí thành viên 20%: https://brilliant.org/Polymatter


  Patreon: https://patreon.com/polymatter

  Twitter: https://twitter.com/polymatters

  Pins & T-Shirts: https://standard.tv/collections/polym...

  Reddit: https://reddit.com/r/PolyMatter

  Discord: https://discord.gg/polymatter


  Dock-less electric scooter companies are now worth billions of dollars. Are they really the future of personal transportation, a passing fad, or an invasion of public spaces?

  Các công ty xe trượt điện không bãi hiện nay đáng giá hàng tỷ đô. Liệu đây thật sự là tương lai của phương tiện cá nhân, là một xu hướng thoáng qua hay chỉ là lấn chiếm không gian công cộng?


  This includes a paid sponsored promotion which had no part in the writing, editing, or production of the rest of the video.

  Video này bao gồm quảng cáo có trả tiền nhưng không ảnh hưởng gì đến nội dung video.


  Âm nhạc Epidemic Sound: http://epidemicsound.com


  Tư liệu hình ảnh bãi xe Trung Quốc từ The Guardian https://www.theguardian.com/cities/ga...


  Nguồn đầy đủ: https://pastebin.com/hHaM6FQA

  -----------------------------------------------------------------------------------

  First 200 get 20% off annual premium membership with Brilliant: https://brilliant.org/Polymatter


  Patreon: https://patreon.com/polymatter

  Twitter: https://twitter.com/polymatters

  Pins & T-Shirts: https://standard.tv/collections/polym...

  Reddit: https://reddit.com/r/PolyMatter

  Discord: https://discord.gg/polymatter


  Dock-less electric scooter companies are now worth billions of dollars. Are they really the future of personal transportation, a passing fad, or an invasion of public spaces?


  This includes a paid sponsored promotion which had no part in the writing, editing, or production of the rest of the video.


  Music by Epidemic Sound: http://epidemicsound.com


  Photos of China’s bike graveyards from The Guardian https://www.theguardian.com/cities/ga...


  Full list of sources: https://pastebin.com/hHaM6FQA

  68 người xem


  Bình luận (0)