Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Triều Hải

  4 tháng trước

  Instagram của Arnold - https://www.instagram.com/meet_arnold/

  Nếu bạn thích video này - hãy bấm nút Thumb Up (vui lòng) và
  ► Đăng ký kênh của tôi! - goo.gl/zgx5Ew

  Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bị đưa đến Hố đen?

  Tôi có thể tạo ra một quảng cáo thú vị cho bạn, chỉ cần cho tôi 1.000.000 đô la)
  ► ArnoldAdvert @ gmail
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ►Arnold's Instagram - https://www.instagram.com/meet_arnold/

  If you like this video - put Thumb Up button (please) and 
  ►Subscribe to my channel! - goo.gl/zgx5Ew

  What if you Were Sent to a BLACK HOLE?

  I can make a cool advertising for you, just give me $1,000,000 ) 

  46 người xem


  Bình luận (0)