Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Malie

  7 tháng trước

  Tinh thần ky luật và sức mạnh ý chí là hai nhân tố bí mật dẫn tới sự thành công. Cải thiện, duy trì tính tự kiểm soát và tự kỉ luật sẽ giúp bạn gặt hái thành công trong cuộc sống và trong công việc của mình.

  Kỷ luật có vai trò quan trọng bởi nó chi phép chúng ta có thể sống theo cách mà chúng ta muốn. Với tư cách là một học sinh, sinh viên, tính kỷ luật sẽ giúp bạn học tập tốt hơn và sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Đồng thời, sức mạnh ý chí và tự kiểm soát cũng giúp bạn có thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và vui vẻ hơn. Do đó, điểm số được cải thiện, bạn sẽ cảm thấy nhiều năng lượng hơn, tâm trạng và cảm xúc thoải mái hơn.

  Link tới nơi có Chô-cô-la đen tuyệt nhất:  http://geni.us/yTdrYXN

  Sự suy thoái bản ngã cho rằng sức mạnh ý chí là có hạn. Chính vì vậy, bạn cần sáng suất trong việc rèn luyện tính kỷ luật.

  Ba bước tring việc duy trì tính kỷ luật:

  1. Chia nhỏ các bước

  2. Thực hiện hàng ngày

  3. Tăng tốc

  Một số mẹo khác:

  1. Đơn giản hóa các bước

  2. Thiết lập mức thưởng phù hợp khi đạt được kết quả

  3. "Làm điều mình yêu thích" là một lời khuyên sai lầm, thay vào đó hãy yêu công việc trong quá trình làm nó.

  ** Hãy cho chúng tôi biết bạn cải thiện tính kỷ luật của mình như thế nào bằng cách bình luận phía dưới!**

  Tham kháo bài viết:  http://medschoolinsiders.com/pre-med/...

  Âm nhạc:  https://soundcloud.com/lakeyinspired/...

  WEBSITE: https://medschoolinsiders.com TWITTER: https://twitter.com/MedInsiders FACEBOOK: https://www.facebook.com/medschoolins... INSTAGRAM: https://www.instagram.com/medschoolin...


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Self-discipline and willpower are two of the biggest secrets to success. Improving, cultivating, and growing your self-control and self-discipline will serve you well in both your personal and professional life.

  Discipline is important because it allows us to live our lives the way we want. As a student, discipline allows you to study more effectively and use your time efficiently. Willpower and self-control allow you to eat healthier, exercise regularly, and be happier. This translates to stronger grades in school, more energy, improved moods, and looking and feeling better. Best Dark Chocolate Ever: http://geni.us/yTdrYXN The Ego-Depletion model of self-control states that our willpower reserves are finite and limited. Therefore, it is imperative you harness your discipline wisely. Three steps to cultivating self-discipline: 1. Start Small 2. Practice Daily 3. Ramp it Up Other Tips: 1. Make it easier for your future self 2. Build the appropriate reward and consequence systems 3. "Doing What You Love" is some of the most misunderstood and misguided advice. Instead grow to love the process. **Let us know how you plan to improve your discipline in the comments below!** Check out the accompanying article: http://medschoolinsiders.com/pre-med/... Music: https://soundcloud.com/lakeyinspired/... ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ WEBSITE: https://medschoolinsiders.com TWITTER: https://twitter.com/MedInsiders FACEBOOK: https://www.facebook.com/medschoolins... INSTAGRAM: https://www.instagram.com/medschoolin...

  357 người xem


  Bình luận (0)