Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Nhi Trầnn

  7 tháng trước

  6 mẹo cho thi cuối kì ! Đây là thời điểm quan trọng trong năm và kì thi đang tiến dần tới. Trong video này tôi ôn lại 6 nguyên tắc chính để tâm trí bạn vào những tuần cuối kì đạt được điểm tối đa. Những mẹo này giúp tôi tiến thẳng tới A's và 4.0 GPA .Tôi mong bạn thấy những mẹo này có ích!

  Tôi ôn lại:

  1. Lên kế hoạch cho việc học (bằng lịch)

  2.Ưu tiên cho những bài học quan trọng (bạn phải thông minh trong việc sử dụng thời gian học)

  3.Đừng lơ là những sinh hoạt khác trong đời sống

  4.Tham gia nhóm học, nhưng đừng lợi dụng nó

  5.Thích ứng học tập dựa vào các kiểu bài hi

  6. Không thức nguyên đêm (Nó có hại nhiều hơn là có lợi)

  ----------------------------------------------------------------

  6 Tips and Tricks for Finals Week! It’s that time of year and finals are quickly approaching. In this video I go over six core principles to keep in mind during the last couple weeks leading up to finals to help you maximize your score potential. These tips and tricks helped me get straight A’s and a 4.0 GPA quarter after quarter. I hope you find them equally useful! I go over: 1. Planning your studying (with a Calendar) 2. Prioritize important information (you need to spend study time wisely!) 3. Don’t neglect other areas of your life 4. Use group study, but don’t overdo it 5. Tailor your study approach based on exam format 6. No All-Nighters! (They do more harm than good)

  112 người xem


  Bình luận (0)