Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Về Khan Academy: Khan Academy cung cấp các bài tập thực hành, video hướng dẫn và bảng điều khiển học tập được cá nhân hóa nhằm trao quyền cho người học theo học ở tốc độ của riêng họ trong và ngoài lớp học. Chúng tôi giải đáp các vấn đề toán học, khoa học, lập trình máy tính, lịch sử, lịch sử nghệ thuật, kinh tế và hơn thế nữa. Các nhiệm vụ về toán học của chúng tôi hướng dẫn người học từ bậc học mẫu giáo đến tính toán bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, thích ứng để xác định điểm mạnh và khoảng cách học tập. Chúng tôi cũng đã hợp tác với các tổ chức như NASA, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Học viện Khoa học California và MIT để cung cấp nội dung chuyên ngành.


  Mãi mãi miễn phí dành cho tất cả mọi người.

  -----------------------

  About Khan Academy: About Khan Academy: Khan Academy offers practice exercises, instructional videos, and a personalized learning dashboard that empower learners to study at their own pace in and outside of the classroom. We tackle math, science, computer programming, history, art history, economics, and more. Our math missions guide learners from kindergarten to calculus using state-of-the-art, adaptive technology that identifies strengths and learning gaps. We've also partnered with institutions like NASA, The Museum of Modern Art, The California Academy of Sciences, and MIT to offer specialized content.


  For free. For everyone. Forever.

  89 người xem


  Bình luận (0)