Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Chào mừng đến với Bài học #5 của Khóa học Kết bạn. Trong video này chúng ta sẽ nói về ngôn ngữ cơ thể. Trong đây là 3 lý do tại sao học cách đọc ngôn ngữ cơ thể lại rất quan trọng khi kết bạn và tạo những mối quan hệ bền vững. Quan trọng là bạn phải hiểu tại sao chúng ta phải dành nhiều thời gian để học và làm chủ kĩ năng giao tiếp không lời này.

  Đăng kí Danh sách Mail về các Chương trình/Dịch vụ tương lai: http://improvementpill.net/programs Xem Bài học trước (Làm sao để tăng giá trị của bạn): https://www.youtube.com/watch?v=bF3iT... Bắt đầu từ Khởi đầu (Khóa học Kết bạn): https://www.youtube.com/watch?v=sHfGg... Khóa học Thuần hóa (MIỄN PHÍ Khóa học Tạo dựng Thói quen): https://youtu.be/m8JjuyRIxOg

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Welcome to Lesson #5 of the BeeFriend Course. In this video we're going to start our conversation on body language. Here are 3 reasons why learning how to read body language is so important when it comes to befriending others and making long lasting relationships. It's crucial that you understand why we're going to spend so much time learning and becoming a master at these non verbal communication skills.

  Sign Up For The Mailing List About Future Programs/Services: http://improvementpill.net/programs Watch The Previous Lesson (How To Increase Your Worth): https://www.youtube.com/watch?v=bF3iT... Start From The Beginning (BeeFriend Course Playlist): https://www.youtube.com/watch?v=sHfGg... Tamed Course (FREE Habit Building Course): https://youtu.be/m8JjuyRIxOg


  451 người xem


  Bình luận (0)