Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Có rất nhiều quan niệm sai lầm trôi nổi xung quanh chủ đề thói quen. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ gỡ rỗi 2 nhầm lẫn phổ biến nhất. Mất bao lâu để hình thành thói quen? và Bạn thực sự mất đi bao nhiêu tiến độ khi bạn tái phạm?

  Đây là Bài học #3 của Khóa học Thuần hóa.

  Nếu bạn chưa xem Bài học #2 (hoặc bất kỳ video nào trong chuỗi khóa học), hãy click vào đường link bên dưới:

  https://www.youtube.com/watch?v=b2njo...

  Hãy Khởi Động Từ Đầu Khóa Học Thuần Hóa:

  https://www.youtube.com/watch?v=dBT_v...

  Nếu bạn muốn ủng hộ kênh và giúp tôi tạo thêm nhiều nội dung miễn phí như thế này, hãy vào trang Patreon của tôi:

  https://www.patreon.com/ImprovementPill

  Nếu Bạn Có Hứng Thú Trong Việc Huấn Luyện:

  Gửi Mail Cho Tôi Tại Địa Chỉ [email protected]


  There are a lot of misconceptions floating around regarding habits. In today's video, we're going to debunk the 2 most common ones. How long does it take to form a habit? and How much progress do you really lose when you relapse?

  This is Lesson #3 of the Tamed Course.

  If you haven't watched Lesson #2 (or any other video in the course) click on the link below: https://www.youtube.com/watch?v=b2njo... Start At The Beginning Of The Tamed Course: https://www.youtube.com/watch?v=dBT_v... If you'd like to support the channel and help me create more content like this for free check out my Patreon: https://www.patreon.com/ImprovementPill If You Are Interested In Coaching: Email Me At [email protected]

  162 người xem


  Bình luận (0)