Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Trung Phạm

  tháng trước

  Baird & Co. là nhà máy luyện vàng duy nhất ở Anh. Công ty sản xuất hơn 10 tấn vàng mỗi năm. Thanh vàng nhỏ nhất mà Baird & Co. tạo ra là thanh 1 gram trị giá khoảng 41 đô la. Thanh đắt nhất là thanh 5 kg trị giá khoảng 212,350 đô.


  Xem thêm từ Baird & Co.: http://www.goldline.co.uk/


  DESIGN INSIDER tin tưởng vào sự đổi mới của tất cả mọi thiết kế: kiến trúc, nhà, sản phẩm, và nhiều hơn nữa.

  Hãy đăng ký theo dõi kênh của chúng tôi:  http://insder.co/Design  và ghé thăm chúng tôi tại: https://thisisinsider.com

  DESIGN INSIDER trên Facebook: https://www.facebook.com/designinsider

  DESIGN INSIDER trên Instagram: https://www.instagram.com/thisisinsid...

  INSIDER trên Twitter: https://twitter.com/thisisinsider

  INSIDER trên Snapchat: https://insder.co/2KJLtVo  


  _____________________________________________________________________


  Baird & Co. is the only gold refinery in the UK. The company goes through over 10 tons of gold a year. The smallest gold bar that Baird & Co. makes is a 1-gram bar that's worth about $41. The most expensive one is a 5-kilograms bar worth about $212,350.


  See more from Baird & Co.: http://www.goldline.co.uk/


  DESIGN INSIDER believes in the innovation of all things design: architecture, home, products, and more.

  Subscribe to our channel: http://insder.co/Design and visit us at: https://thisisinsider.com

  DESIGN INSIDER on Facebook: https://www.facebook.com/designinsider

  DESIGN INSIDER on Instagram: https://www.instagram.com/thisisinsid...

  INSIDER on Twitter: https://twitter.com/thisisinsider

  INSIDER on Snapchat: https://insder.co/2KJLtVo  

  360 người xem


  Bình luận (0)