Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Như Ý

  7 tháng trước

  Bạn có thể tồn tại trong bao lâu nếu không có oxy?

  Xem PODCAST mới của chúng tôi tại: http://sidenotepodcast.com


  Thực hiện: Mitchell Moffit and Gregory Brown

  Nội dung: Jodre Datu and Mitch Moffit

  Minh họa: Max Simmons

  Biên tập: Sel Ghebrehiwot

  Lồng tiếng: Mitch Moffit


  Theo dõi chúng tôi tại:

  Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit Clickable: http://bit.ly/16F1jeC và http://bit.ly/15J7ube 

  AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/ 

  Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE 

  Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE 

  Tumblr: http://asapscience.tumblr.com 


  SNAPCHAT US  'whalewatchmeplz' and 'pixelmitch'


  Thực hiện bởi Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) và Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

  Send us stuff! ASAPSCIENCE INC. P.O. Box 93, Toronto P Toronto, ON, M5S2S6

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  How long could you survive without oxygen? Check out our new PODCAST: http://sidenotepodcast.com Created by: Mitchell Moffit and Gregory Brown Written by: Jodre Datu and Mitch Moffit Illustrated by: Max Simmons Edited by: Sel Ghebrehiwot Narrated by: Mitch Moffit FOLLOW US! Instagram and Twitter: @whalewatchmeplz and @mitchellmoffit Clickable: http://bit.ly/16F1jeC and http://bit.ly/15J7ube  AsapINSTAGRAM: https://instagram.com/asapscience/  Facebook: http://facebook.com/AsapSCIENCE  Twitter: http://twitter.com/AsapSCIENCE  Tumblr: http://asapscience.tumblr.com  SNAPCHAT US 'whalewatchmeplz' and 'pixelmitch' Created by Mitchell Moffit (twitter @mitchellmoffit) and Gregory Brown (twitter @whalewatchmeplz).

  Send us stuff! ASAPSCIENCE INC. P.O. Box 93, Toronto P Toronto, ON, M5S2S6 References/Further Reading: https://www.encyclopedia.com/science-...  https://www.space.com/17683-earth-atm...  https://www.ck12.org/book/CK-12-Chemi...  https://www.mide.com/pages/air-pressu...  https://www.emedicinehealth.com/mount...  https://www.mayoclinic.org/diseases-c...  https://psychcentral.com/blog/why-doe...  https://www.khanacademy.org/science/b...  http://crosstalk.cell.com/blog/how-ce...  https://www.energy.gov/eere/vehicles/...  http://ffden-2.phys.uaf.edu/211_fall2...  https://flightaware.com/live/  Material compositions: http://matse1.matse.illinois.edu/conc... , http://www.bioenergyadvice.com/facts/... , https://en.wikipedia.org/wiki/Glass, https://civilseek.com/types-of-stones/, https://civilseek.com/manufacturing-o... , http://textilefashionstudy.com/what-i...  https://www.space.com/17777-what-is-e...  http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebite...  https://www.livescience.com/3505-chem... 

  107 người xem


  Bình luận (0)