Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tận Cùng Của Cô Đơn

Cô đơn là khi có trăm điều muốn nói, nhưng đành chọn cách lặng im. Cô đơn là khi có ngàn điều muốn nhìn thấy, nhưng đành chọn cách nhắm mắt lại. Là khi có vạn nẻo muốn đi, nhưng đành chọn cách bó gối ngồi thu lu ở nhà.

74 người xem


Bình luận (0)