Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Mộ Quản Lí Đào Tạo Về Kĩ Năng Tiếng Anh Khó - Writing

Viết tiếng Anh đặc biệt khó, nên nếu muốn viết được tiếng Anh tốt các bạn cần bắt tay vào luyện tập ngay từ bây giờ đi!

Phần chia sẻ dưới đây khá dài, nên các bạn lưu lại và dùng lúc cần nhé.

Cũng giống các kỹ năng khác, bạn cần có đủ INPUT (từ vựng, ngữ pháp) và đủ PRACTICE để có thể viết được tiếng Anh tốt. Cụ thể như sau:

- TỪ VỰNG: Cần đọc, nghe thật nhiều để tăng lượng từ vựng qua ngữ cảnh và dùng được, đồng thời luôn luôn ôn tập và sử dụng từ vựng ngay để không quên. Có một số mẹo khác học từ vựng như thuật ghi nhớ từ vựng (mnemonics), học qua hình ảnh, thẻ từ vựng, sơ đồ tư duy, đồng nghĩa và trái nghĩa, vv mà các ban có thể áp dụng. Mình muốn nhấn mạnh lại rằng, đọc nhiều giúp nâng cao từ vựng, và việc bạn có lượng từ vựng tốt sẽ giúp việc viết tiếng Anh cũng như tất cả các kỹ năng khác trở nên dễ dàng hơn.

- NGỮ PHÁP: Bạn cần nắm chắc ngữ pháp nếu muốn đọc hiểu nhanh và không sai ý. Về nguyên tắc khi học ngữ pháp, cũng giống như học từ vựng, việc học trong ngữ cảnh sẽ giúp bạn nhớ quy tắc ngữ pháp lâu hơn, và bạn cũng cần thực hành ngay thay vì chỉ học các “rules”. Bạn nên có một cuốn sách ngữ pháp kèm các bài tập, để có thể tranh thủ học và luyện tập ngữ pháp cùng với các kỹ năng khác. Một số trang online khác bạn có thể tham khảo:

1. http://www.englishgrammar.org/
2. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar
3. https://www.englishclub.com/grammar/
4. http://www.perfect-english-grammar.com/
5. http://www.englishteachermelanie.com/grammar/

- THỰC HÀNH VIẾT: các bạn có thể đi theo trình tự từ dễ tới khó như bên dưới. Các bước dưới đây cho các bạn học từ cơ bản tới nâng cao. Bước 1, 2 cho các bạn ở trình độ cơ bản. Bước 3, 4 cho các bạn từ trình độ trung bình tới nâng cao.

**BƯỚC 1: COPY (Cực kỳ đơn giản nhé)
+ Nghe chép lại (luyện chép chính tả). Bạn có thể dùng bất cứ tài liệu luyện nghe nào bên trên (phù hợp với trình độ của mình), nghe chép toàn bộ và so sánh với script xem mình đang sử dụng từ và ngữ pháp sai như thế nào để sửa cho đúng.
+ Đọc và chép lại: đọc những bài đọc ngắn và chép lại toàn bộ bài đọc, xem đi xem lại. Dần dần các expression và văn phong viết dần sẽ trở thành “của” bạn, và bạn sẽ thấy việc viết ra một câu tiếng Anh chính xác dễ hơn rất nhiều (Thay vì dịch word by word từ Việt sang Anh rất lủng củng – đây là một vấn đề mà rất nhiều bạn gặp phải)
+ Làm bài tập ngữ pháp và chép lại: cách này nghe hơi kỳ cục nhưng cá nhân mình ngày mới học thường xuyên làm và thấy khá hiệu quả. Bạn có thể vừa luyện được ngữ pháp, vừa học từ vựng và luyện viết.

**Bước 2: LUYỆN VIẾT CÁC DẠNG CẤU TRÚC THÔNG DỤNG 
Vì các cấu trúc ngữ pháp là rất nhiều và bạn không thể học hết được cùng một lúc. Đồng thời với quá trình luyện đọc và học ngữ pháp, bạn nên tập trung luyện viết những cấu trúc câu thông dụng cho phần writing trước hết.

+ Học 3 dạng câu: câu đơn, câu phức, câu ghép. Bạn tìm các bài tập về các dạng câu này và luyện viết thật nhiều. Vì việc sử dụng 3 dạng câu này là rất quan trọng khi viết, nên mình sẽ phân tích kỹ một chút. Để tìm hiểu kỹ và làm bài tập, các bạn có thể Google các từ khóa “Simple sentences” “compound sentences” và “complex sentences”.
 Câu đơn (simple sentence) – một chủ ngữ và một động từ chính. Ví dụ: the train was late. (chủ ngữ: the train, động từ: was); I and Marry arrived at the bus station on time. (chủ ngữ: I and marry, động từ: arrived); I play some video games and learn English on my computer. (chủ ngữ: I, động từ: play…learn…)

Việc sử dụng câu đơn có thể thể hiện sự nhấn mạnh ý một cách rõ ràng, dễ hiểu. Tuy nhiên, sử dụng nhiều câu đơn liên tiếp sẽ khiến bài viết quá đơn giản, rời rạc, và có thể không thể hiện được hết ý.

Vì vậy, bạn nên sử dụng kết hợp nhuần nhuyễn với câu ghép và câu phức để bài viết trôi chảy và thuyết phục hơn.

 Câu ghép (compound sentence)– bao gồm ít nhất hai mệnh đề độc lập. Tham khảo các ví dụ sau, chú ý các mệnh đề độc lập được nối với nhau bởi một trong các liên từ: for, and, nor, but, or, yet, so (FANBOYS).
-She did not cheat on the test, for it was not the right thing to do.
-Mary and Samantha arrived at the bus station before noon, and they left on the bus before I arrived.
-There was no ice cream in the freezer, nor did they have money to go to the store.
-Joe waited for the train, but the train was late.
-I think I will buy the red car, or I will lease the blue one.
-I am counting my calories, yet I really want dessert.
-Mary and Samantha left on the bus before I arrived, so I did not see them at the bus station.

 Câu phức (complex sentence) – một mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc, trong đó mệnh đề phụ thuộc được bắt đầu bởi một liên từ phụ thuộc (subordinating conjunction). Tham khảo các ví dụ phía dưới, chú ý các mệnh đề phụ thuộc được bắt đầu bởi liên từ (in đậm). Một số các liên từ phụ thuộc thông dụng: After (sau khi), before (trước khi), until (cho tới khi), although (mặc dù), though (dù), even though (mặc dù), as (khi/vì), as if (như thể là), as though (như thể là), as long as (nếu, miễn là), as soon as (ngay khi mà), because (bởi vì), since (vì/kể từ khi), even if (thậm chí nếu), if (nếu), in order that (để mà), so that (để mà), in case (trong trường hợp mà), once (một khi), unless (trừ khi), when (khi), while (trong khi), whenever (bất cứ khi nào mà), whereas (trong khi), where (nơi mà), wherever (bất cứ nơi nào mà).

-Because my coffee was too cold, I heated it in the microwave.
-Though he was very rich, he was still unhappy.
-Although very long, the movie was still enjoyable.
-Even though he's thoroughly trained, he still makes a lot of mistakes.
-When the cost goes up, customers buy less clothing.
-While I was studying hard for my exam, my brother was playing computer games. 
-As she was bright and ambitious, she became a manager in no time.
-Wherever you go, you can always find beauty.
-She returned the computer after she noticed it was damaged.
-I have to save this coupon since I don’t have time to shop right now.
-I really didn’t like the movie even though the acting was good.
+ Luyện viết câu bị động. Google từ khóa “Passive voice”
+ Luyện viết các dạng mệnh đề quan hệ. Google từ khóa “Relative clauses”.

**Bước 3: TẬP VIẾT CÁC ĐOẠN VĂN NGẮN 
Trước tiên, khi đứng trước một topic, một câu hỏi, bạn sẽ thường bị mắc kẹt ở chỗ suy nghĩ phát triển ý (Brainstorm). Có rất nhiều cách để brainstorm, cá nhân mình thấy 3 cách sau hiệu quả nhất:
HOW TO BRAINSTORM?

+ Cách 1: Nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau: kinh tế, giáo dục, môi trường, đạo đức, vv. 
Ví dụ: 
Topic: Nowadays animal experiments are widely used to develop new medicines and to test the safety of other products. Some people argue that these experiments should be banned because it is morally wrong to cause animals to suffer, while others are in favour of them because of their benefits to humanity. Discuss both views and give your own opinion. 
Giờ mình sẽ brainstorm bằng cách nhìn vào các khía cạnh khác nhau của animal experiments và đưa ra được bảng như bên dưới:
AGREE
• Health: advanced medicine, cure diseases in humans, save lives, human lives should be protected 
• Science: help develop modern science 
• Beauty: cosmetics industry 
• Ethics: save human lives 
• Justice: fair
DISAGREE 
• Health: testings are not really useful (human genes are different from animal genes) 
• Beauty: kill animals to make us look more beautiful 
• Ethnics: unethical 
• Justice: unfair, we should respect all creatures on Earth.

+ Cách 2: Đặt các câu hỏi thông tin xoay quanh topic: WHAT, WHICH, HOW, WHY, WHO, WHERE
Ví dụ:
Topic: We cannot help everyone in the world that needs help, so we should only be concerned with our own communities and countries. To what extent do you agree or disagree with this statement?
Giờ chúng ta sẽ brainstorm theo cách đặt các câu hỏi xoay quanh chủ đề này và có bảng dưới đây:
AGREE
• What and who? our neighbors, fellow citizens, impoverished and disadvantaged, homeless people in our own communities
• Why? There are people in need everywhere, even in the wealthiest of cities => for those who are concerned about this problem, there’s always a way to help
• How? => Many ways. Ex: donating clothes, serving free food, etc
• When, where, ….
DISAGREE 
• Who? People everywhere, including those who live beyond our national borders
• Why? In some countries, people face more serious problems; It’s easier to help
• + Ex: Many children are dying in African countries; existed vaccines can cure them; governments and individuals just need to pay for these vaccines
• How? Donation to international charity, etc.

+ Cách 3: liệt kê ý
Ví dụ: 
What is an important goal I have for the next few years?
Bạn có thể liệt kê một vài ý ra trước khi chọn lựa ý để phát triển. 
• Finishing school
• Getting a better job
• Keeping in touch with my friends and family
• Learning a new language
How can I achieve my goal?
• To finish school, I can figure out what my goals are for school, find a school that fits my goals, and apply to schools and for financial aid. 
• To get a better job, I can finish school, learn a new language, search for jobs, prepare my applications, and make a list of people who will give me a good reference.
• To keep in touch with my friends and family, I can make a list of everyone’s contact information (like addresses, phone numbers, and email) and figure out how I should contact them on a regular basis. 
• To learn a new language, I can pick what language I want to learn, get a dictionary, find a class, a club or a study partner.
Bạn cần thực hành brainstorm với nhiều các topic và câu hỏi khác nhau, khi thành thạo chúng ta chuyển sang phần chọn lọc và sắp xếp ý. Khi có nhiều idea khác nhau, bạn cần chọn lọc các idea mà mình cảm thấy tự tin nhất để có thể giải thích và minh họa. Việc đưa ra quá nhiều idea mà không kèm giải thích sẽ dẫn đến vài viết mang tính liệt kê và tính thuyết phục thấp. Sau đó, việc bạn cần làm là sắp xếp lại các ý trên và viết một đoạn văn.
Để viết một đoạn văn tốt, bạn cần làm thêm những công việc sau:
+ Học cách viết câu chủ đề 
+ Phát triển ý: đưa ví dụ, giải thích, minh họa
+ Học cách sử dụng các từ nối một cách linh hoạt
Hãy nhớ rằng khi viết bạn phải ý thức rằng bài văn của mình đảm bảo đoạn tính logic và mạch lạc.

**BƯỚC 4: Tùy vào mục đích luyện viết của bạn. Có thể bạn cần viết EMAIL cho công việc, hoặc luyện viết IELTS, hoặc viết BLOG, vv. Bạn nên tập trung vào các kỹ năng viết cần thiết cho mục đích đó.

+ Viết email: Bạn vui lòng tham khảo note gần nhất của mình có hướng dẫn chi tiết cách viết email bằng tiếng Anh và các mẫu tham khảo tại đây: https://goo.gl/nqfgR3.
+ Viết Ielts: tham khảo tài liệu luyện viết Ielts tại bài Note: https://goo.gl/pHr3Kr
+ Viết blog: đọc thật nhiều các bài viết tham khảo, phân tích cấu trúc, văn phong thường được sử dụng, luyện từ vựng và luyện viết hàng ngày.

Để viết tiếng Anh tốt nhất, bạn nên biến nó thành thói quen và thú vui. Bạn nên có một cuốn sổ nhỏ, VIẾT MỌI LÚC MỌI NƠI CÓ THỂ. Viết email cho một người bạn thân bằng tiếng Anh, viết các status trên các trang mạng xã hội bằng tiếng Anh. Bạn cũng có thể viết nhật ký hàng ngày bằng tiếng Anh. Không cần phải viết về những thứ quá phức tạp, bạn có thể chỉ viết về những hoạt động hay những sự kiện diễn ra trong ngày, hoặc bất kỳ suy nghĩ nào mà bạn có thể viết ra. Mỗi ngày bạn đều thực hành viết, kết hợp với việc luyện tập cách viết một cách bài bản, dần dần khả năng viết của bạn sẽ được cải thiện. Đừng chờ tới khi bạn thành chuyên gia về ngữ pháp tiếng Anh hay tới khi bạn biết hàng nghìn từ vựng mới bắt đầu luyện viết nhé! Thêm nữa, việc luyện đọc thật nhiều cũng sẽ giúp bạn học được cách cách hành văn hay. Hãy ĐỌC THẬT NHIỀU ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG VIẾT của mình nhé.

***Ngoài ra, mình muốn chia sẻ với các bạn thêm một mẹo nhỏ khi luyện viết sử dụng Google. Trong quá trình viết, nếu các bạn còn mơ hồ về cụm từ mình đang sử dụng và muốn chắc chắn hơn, bạn nhớ dùng Google để kiểm tra nhé. Ví dụ, để nói là nhiệm vụ đã hoàn thành, mình đang phân vân không biết dùng mission completed hay mission accomplished, mình sẽ google cả hai cụm này.

=> Bạn có để thấy là, trong cùng thời gian tương đương (0.62s), mission completed cho ra hơn 2.9 triệu kết quả, trong khi mission accomplished là gần 5 triệu. Cũng có rất nhiều những link từ điển liên quan cho cụm từ này. Điều này cho thấy mission accomplished thông dụng hơn và được sử dụng nhiều hơn. Cách làm này hiệu quả đúng không nào? Ngoài ra bạn có thể Google: mission completed or mission accomplished để đọc về bình luận, cách dùng 2 cụm từ này trên các diễn đàn.

*** Một bí kíp khi viết khác, nếu bài viết của bạn bị lặp từ, thesaurus.com(http://www.thesaurus.com/) là công cụ dành riêng cho bạn. Đây là từ điển từ đồng nghĩa vô cùng thông dụng, giúp bạn có thể linh hoạt thay đổi các từ có cùng nghĩa với nhau để bài văn không bị nhàm chán. Bằng việc biết và học thêm các từ đồng nghĩa, bạn sẽ nâng cao vốn từ của mình nữa đó. Ở Thesaurus, các từ được sắp xếp đầu tiên và được bôi đậm là các từ có nghĩa gần với từ gốc nhất và có thể dùng thay thế nhau.
Ví dụ nhé, nếu trong bài viết bạn đã sử dụng tương đối nhiều từ different, bạn có thể vào thesaurus.com, gõ different để tìm các từ đồng nghĩa.

Bạn sẽ thấy ngoài different (với nghĩa là dissimilar, unlike), bạn có thể dùng contrasting, distinct hay distinctive. Còn nếu từ different bạn đang dùng với nghĩa là separate, distinct, nhấp chuột vào tab đó để xem từ đồng nghĩa. Đừng quên trượt xuống dưới để xem các từ trái nghĩa (antonyms) của different nữa nhé. Bạn có thể có cách diễn đạt khác cho câu văn của mình bằng cách sử dụng từ trái nghĩa đó. 
Một bí kíp cuối mình muốn chia sẻ đó là Grammarly, một phần mềm chỉnh lỗi chính tả vô cùng hữu ích. Grammarly sẽ gạch chân những từ ngữ, những cấu trúc chưa được dùng đúng và giúp bạn sửa lại cho phù hợp. Các bạn có thể tải tiện ích về để sử dụng với Word, hoặc thêm tiện ích này từ Google Extension để được sửa lỗi online khi viết email hay comment.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất của việc luyện viết là, bạn cần thực hành viết ngay từ bây giờ thôi! Nếu có bất cứ khó khăn hay tips luyện viết nào bạn có thể chia sẻ tại đây nhé.

All the best,
Hoàng Ngọc Quỳnh
------------------------------------------------------
(*) Cùng chờ đón bài "CHIA SẺ CỦA MỘT CAREER COACH VỀ CÁC BƯỚC TÌM VIỆC TRONG MỘT NGÀY" lúc 9:30 sáng mai trên Youth Confessions nhé!!

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: http://bit.ly/YboxShare2017 🍁


(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy them những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: http://bit.ly/YouthCfs-YboxĐọc và chia sẻ nhiều hơn tại: https://www.facebook.com/YboxConfession/posts/599521413774165

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

88 người xem


Bình luận (0)